VINKL-

POTTEN

Vinklpotten er en sum avsatte midler som deles ut hvert år til initiativer og aktiviteter som skjer i Ski og nærområdet. Formålet med Vinklpotten er å gi økonomisk støtte og starthjelp til mennesker eller organisasjoner som får gode ting til å skje lokalt. Vinklpotten gir deg som lokal ildsjel eller initiativtaker muligheten til å søke om økonomisk støtte til initiativer og aktiviteter innenfor følgende tre kategorier: idrett, kultur og inkludering.

 
5f4c770f1d535fbdcda82eb3cf00ba76
 

Hvorfor har vi etablert Vinklpotten?

Vi tror på gode mennesker og gode initiativer, og de er det mange av i nærområdet vårt. Vi møter de i idretten, i skolen, i korps og i teater-tropper. Vi ser etter initiativer knyttet til å bekjempe ensomhet, utenforskap, og aktivitet som fostrer inkludering og forståelse på tvers av alder, kjønn, hudfarge, religion og kulturell bakgrunn.

Vi har alltid heiet på disse menneskene, de som så generøst gir av sin tid for å skape noe fint for andre. For disse menneskene, initiativene og aktivitetene, de trenger mer enn heiarop. De er limet, medmenneskeligheten og hjerteslaget i lokalsamfunnet vårt. De fortjener både heiarop og mer. Det er derfor vi har etablert Vinklpotten.

 

Hvem kan søke støtte?

Det enkle svaret er ALLE! Ønsker du å ta med en beboerne på eldresenteret på kino? Har du igangsatt en lesesirkel for kvinner med minoritetsbakgrunn? Vil du organisere en aktivitet for å fremme bedre tverrkulturell forståelse? Ønsker du å skape et tilbud om fysisk aktivitet til ungdom som ikke har funnet plassen sin i organisert idrett?

Ønsker du å skape et lavterskeltilbud innen teater, musikk og sang? Eller er du kanskje en ildsjel i et idrettslag som har et spennende prosjekt på gang? Da kan Vinklpotten kanskje bidra med litt økonomisk støtte slik at dere kommer i gang. Alle lokale, positive tiltak og aktiviteter innen idrett, kultur og inkludering som bidrar til bekjempelse av utenforskap og ensomhet kan søke om støtte fra Vinklpotten!

 
Julie med Vinkl reklamebukk
 

Hvem har tidligere fått tildelt midler fra Vinklpotten?

Vi heier på alle dem som får fine ting til å skje i regionen vår og innen fristen for vår første Vinklpottentildeling utløp 1.desember 2022, hadde vi mottatt over 70 gode søknader for like mange ulike tiltak. Felles for alle søknadene er et stort engasjement og at det legges ned en betraktelig innsats for andre. Takk for innsatsen!

Mottakerne i 2023 var:

Follo HK Rullestolhåndball: deltakelse i Rullestolhåndballcup
Oppegård Speidergruppe:
arrangere bålkaffe med eldresenteret og for arbeid med generell inkludering i speidergruppa
Puls Samfunn:
midler til nytt bokseutstyr for å inkludere og «holde på» unge gutter i boksetrening
Ski Innebandy:
deltakelse i Stavanger Open for barn og unge med funksjonshemminger
Skoleball ved Ski Ungdomsskole:
målsetningen var å unngå/begrense deltakeravgift for ungdommene
Stjernekorpset:
midler til innkjøp av utstyr for å håndtere instrumentene sine
Utafor Boksen:
et initiativ for å bidra til alternative veier til utdanning og jobb
Vinteraktivitetsdag for fremmedspråklige

 

Idrett og kultur

En stor del av det vi legger i «potten» årlig, er øremerket sponsoravtaler vi har med den lokale idretten og kulturen. Vi har forståelse for deres behov for forutsigbarhet, og har derfor inngått avtaler med litt lengre varighet. Vinkls totalbudsjett for Vinklpotten er på ca 450.000 kroner årlig for å støtte gode saker i nærmiljøet vårt. Av disse er 1/3 søkbare èn gang i året, mens det resterende er bundet opp i lengre sponsoravtaler innenfor idrett og kultur. 

Vinklpotten støtter i dag følgende: 

Ski Fotball 
Ski Håndball 
Follo HK Damer 
Follo HK 
Follo Fotball
Ski Ishockey Elite
Marianne Mørks Barne & Ungdomsteater
Skolekorpsene på Ski, Hebekk og Finstad skole

 

Hvordan søke støtte fra Vinklpotten

Vi ønsker å gjøre det så enkelt som mulig for alle å søke om økonomisk støtte fra Vinklpotten, og har derfor redusert kravene til en søknad til et absolutt minimum.

Neste søknadsfrist vil bli annonsert i våre sosiale medier, Østlandets blad og våre hjemmesider, så følg med der!

Har du spørsmål, ta kontakt med Katrine Hagen på kh@vinkl.no.

Takk for din interesse! Vi vil varsle deg med oppdateringer.
0/500