LIVET

I SKI

Ski og Follo er preget av positive etablerte verdier, og dette blir tydeliggjort gjennom hvordan lokalbefolkningen forvalter området. Det å være utbyggere som også er innbyggere gir oss i Vinkl et unikt innblikk i hva som rører seg i områdene vi har fått være med å påvirke, og det varmer å være vitne til hvordan den mangfoldige lokalbefolkningen former byen. Dette er både et resultat av prosjekter som fremmer sosial inkludering, og en videreføring av gode verdier som er en iboende del av stedene, menneskene og idéene i Ski. Dette er de gode historiene som knytter oss sammen.

 
– Det handler om åpenhet og tillit. Det er viktig at folk skal kunne ha en sosial møteplass.
Image 48
 

NYHETER

MER OM

LIVET I SKI

LAST INN FLERE SAKER