Personvernerklæring

Personvernerklæring

Personvernerklæring


Gjennom denne personvernerklæringen ønsker vi å gi informasjon om hvordan og hvorfor Vinkl AS («Vinkl») samler inn og behandler dine personopplysninger. Denne personvernerklæringen retter seg mot kunder av Vinkl, for eksempel dersom du har vist interesse for, eller kjøpt bolig i våre eiendomsprosjekter, dersom du besøker nettsiden vår eller abonnerer på våre nyhetsbrev.

Det er viktig for oss at dine personopplysninger og din personlige integritet beskyttes, og at vi behandler informasjon som vi har om deg på en lovlig og transparent måte i tråd med personvernregelverket. Personopplysninger er enhver opplysning om en identifisert eller identifiserbar fysisk person.

Vinkl, ved virksomhetens øverste leder, er behandlingsansvarlig for opplysninger som samles inn og behandles av Vinkl. Det daglige ansvaret er delegert til daglig leder. Personvernerklæringen som følger under inneholder informasjon du har krav på når det samles inn personopplysninger gjennom Vinkl og generell informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger.

Dine personopplysninger behandles i overensstemmelse med det til enhver tid gjeldende personvernregelverk.

Vår bruk av personopplysninger

Vi samler inn og behandler personopplysninger for at vi skal kunne oppfylle våre plikter overfor våre kunder i Vinkl, for å kunne administrere virksomheten, for å kunne oppfylle våre plikter overfor brukere av Vinkls hjemmesider og ellers oppfylle de krav som stilles til oss som ansvarlig for behandling av dine personopplysninger.

Personopplysninger vi behandler henter vi i all hovedsak fra deg direkte, for eksempel via henvendelser fra deg, din aktivitet på vår nettside eller lignende, eller vi har fått dine opplysninger via din arbeidsgiver fordi du er en kontaktperson hos en av våre leverandører. Vinkl henter imidlertid i noen tilfeller opplysninger også fra tredjepart. Det kan være kilder fra offentlig, tilgjengelige registre eller fra myndigheter. Vi vil forsøke å varsle om slik innhenting så fort vi kan, med mindre innsamlingen av opplysningene er lovpålagt, varsling er umulig eller svært vanskelig, eller det er opplagt at vi har samlet inn slik informasjon om deg.

Utlevering av personopplysninger - Overføring av personopplysninger til tredjepart

Dine personopplysninger behandles konfidensielt hos oss og det er bare de med tjenstlig behov hos oss som vil ha tilgang til dine personopplysninger. Som hovedregel vil vi derfor ikke dele dine personopplysninger med noen utenfor Vinkl.

Opplysninger om deg vil lagres i Vinkls skylagringstjeneste Dropbox Business.

Personopplysninger kan bli gjort tilgjengelig for tredjepart som hjelper oss med den tekniske driften av våre IT- og regnskapssystemer. Når vi gir tredjeparter tilgang til personopplysninger på denne måten gjør vi bruk av databehandleravtaler slik at vi sikrer at tredjepartene overholder våre krav til behandling av personopplysninger og gjeldende lovgivning.

Det kan også være at vi i noen sammenhenger deler noen av dine personopplysninger med våre samarbeidspartnere, som eksempelvis entreprenører og meglerhus. Merk at vi aldri vil dele dine personopplysninger med en tredjepart uten at vi har en berettiget interesse til dette, vi har ditt samtykke, eller vi er forpliktet til dette etter lov (eksempelvis Skatteetaten).

Du kan alltid føle deg trygg på at vi ønsker å ivareta ditt personvern når du oppgir dine personopplysninger til oss, eller vi samarbeider med andre aktører.

Hvordan, hvorfor og hvor lenge behandler vi personopplysninger?

Som virksomhetskontakt av Vinkl

Vi behandler kun personopplysninger som er nødvendige for å administrere din virksomhets kundeforhold til Vinkl, eller holde kontakt med deg eller din arbeidsgiver. Opplysninger vi registrerer er i hovedsak begrenset til navn, telefonnummer, epostadresse og postadresse. Dersom det er nødvendig vil også andre personopplysninger kunne registreres, og vi vil i slike tilfeller informere om dette.

I forbindelse med arrangementer (kurs osv.) kan vi samle inn informasjon om allergier og matpreferanser. I noen tilfeller vil slike opplysninger være å regne som særlige kategorier av opplysninger og vi vil kun behandle slike opplysninger i den utstrekning vi har tillatelse til det.

Det rettslige grunnlaget for behandlingen av personopplysningene i Vinkl kan ved siden av avtale være berettigede interesse, for å kunne drive vår virksomhet og kontakte samarbeidspartnere med relevant informasjon. Hjemmel i lov kan også være et grunnlag, eksempelvis ved rapportering til Skatteetaten.

Vi fører blant annet statistikk for å ha oversikt over aktivitet i virksomheten. Vi har foretatt en vurdering av om formålet med bruken av dine personopplysninger er forholdsmessig sammenlignet med ditt personvern. Våre berettigede interesser omfatter muligheten til god administrering av virksomheten innenfor virksomheten.

Dersom vi ønsker å bruke dine opplysninger til noe annet enn vi har opplyst her, vil vi gjøre bruk av vårt eget samtykkeformular slik at vi får innhentet ditt gyldige samtykke. Dette gjelder blant annet for de spesielle kategoriene av personopplysninger som vi unntaksvis behandler.

Som kjøper av våre boliger

Ved kjøp av bolig, registrerer vi i hovedsak navn, telefonnummer, epostadresse, nåværende og ny postadresse og fødselsnummer. Dersom det er nødvendig vil også andre personopplysninger kunne registreres, og vi vil i slike tilfeller informere om dette.

Det rettslige grunnlaget for behandlingen av personopplysningene i Vinkl er først og fremst oppfyllelse av avtale. Hjemmel i lov kan også være et grunnlag, eksempelvis ved rapportering til Skatteetaten.

Som interessent av våre prosjekter

Ved oppføring av nybygg, kan du velge å registrere deg som interessent. Som interessent mottar du informasjon om boligen/prosjektet du har meldt interesse for. For å kunne gi deg denne informasjonen samler vi inn navn og e-postadresse.

Behandlingsgrunnlaget for utsendelsen av interessebrevene er ditt samtykke gitt i forbindelse med din påmelding som interessent.

Vinkl bruker Mailchimp ved utsendelse av interessebrevene. Mailchimp behandler dine personopplysninger med grunnlag i en databehandleravtale inngått mellom Vinkl og Mailchimp. Dette medfører at informasjonen som sendes ut, inkludert ditt navn og e-postadresse, vil kunne ligge lagret hos vår databehandler for å kunne ta vare på logger for utsendelse. Kontaktinformasjon til databehandleren finner du her.

Som abonnement av våre nyhetsbrev

Du kan velge å registrere deg for å få tilsendt våre nyhetsbrev. Nyhetsbrevet vil blant annet inneholde informasjon om tjenester som tilbys av Vinkl som vi mener kan være av interesse for deg. Dette omfatter opplysningene du selv fyller inn om deg selv ved påmelding:

- Navn: For at vi skal kunne administrere din informasjon, og henvende oss til deg på en mer personlig måte;

- E-postadresse: For å kunne sende deg nyhetsbrevene.

Behandlingsgrunnlaget for utsendelsen av nyhetsbrevene er ditt samtykke gitt i forbindelse med din påmelding som abonnent.

Vinkl bruker tjenesten Mailchimp ved utsendelse av nyhetsbrevene. Systemet er skybasert og driftes av The Rocket Science Group LLC ved Mailchimp som opptrer som databehandler på Vinkls vegne i denne forbindelse. The Rocket Science Group LLC er registrert i USA, og personopplysningene dine behandler med grunnlag i en databehandleravtale og EUs standardkontrakt inngått mellom Vinkl og The Rocket Science Group LLC. Dette medfører at informasjonen som sendes ut, inkludert ditt navn og e-postadresse, vil kunne ligge lagret hos vår databehandler for å kunne ta vare på logger for utsendelse. Kontaktinformasjon til databehandleren finner du her. Du kan når som helst trekke ditt samtykke. Vi vil da slutte å sende deg nyhetsbrev og annen kommunikasjon per e-post som respons på din registrering på dette nettstedet. Dersom du trekker ditt samtykke vil informasjonen vi har lagret om deg slettes.

Som besøkende av våre nettsider

Vi benytter informasjonskapsler (cookies) på vår hjemmeside. En informasjonskapsel er en liten tekstfil og vår nettside vil alltid spørre din nettleser om å få lagre kapselen på din maskin. Vi gjør dette for at vi skal huske dine handlinger, preferanser og hvor ofte du har vært på vår hjemmeside. Dette gjør det igjen mulig for oss å gi deg som bruker bedre tilgang til ulike funksjoner. Videre bruker vi også informasjonskapsler på sidene våre for at vi skal kunne føre statistikk over hvor ofte vårt nettsted generelt brukes.

Du kan administrere innstillingene for informasjonskapsler i din nettleser.

Lagring av personopplysningene og sletting

Vinkl sletter dine personopplysninger uten ugrunnet opphold når de ikke lenger er nødvendige for formålet de ble samlet inn for. Dette betyr at vi eksempelvis sletter opplysninger samlet inn for å kunne oppfylle våre avtalerettslige forpliktelser overfor deg som kjøper, eller for å kunne administrere kundeforholdet med deg.

Dersom du trekker tilbake samtykket som ligger til grunn for behandlingen av opplysningene, eller du gjør en innsigelse mot behandlingen og det ikke finnes mer tungtveiende berettigede grunner for behandlingen, vil vi slette dine opplysninger.

Merk at det kan være lovkrav som gjør at vi likevel er forpliktet til å oppbevare dine personopplysninger i en viss periode. Vi har egne konkrete sletterutiner per behandlingsaktivitet.

Dine rettigheter som registrert

Som registrert har du flere rettigheter knyttet til vår behandling av dine personopplysninger. Her får du informasjon om hvilke disse er, og hvordan du kan utøve disse rettighetene overfor Vinkl i forbindelse med behandling av dine personopplysninger. Dersom du anmoder oss om å benytte deg av en eller flere av disse rettighetene vil vi innrette oss etter anmodningen innen en måned fra den ble avgitt. Anmodningene kan rettes til ep@vinkl.no.

Innsyn: Du kan sende oss en forespørsel om innsyn i vår behandling av dine personopplysninger.

Retting: Dersom du mener opplysningene vi har lagret om deg ikke er riktige (f. eks. epostadresse eller verv) kan du når som helst be om at vi retter dette.

Protestere: Dersom du ikke ønsker at vi skal behandle dine personopplysninger, kan du protestere mot behandlingen.

Trekke ditt samtykke: Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke om at vi kan lagre og behandle dine personopplysninger, der slikt samtykke er avgitt.

Sletting: Dersom du protesterer mot behandlingen av dine personopplysninger, eller du trekker tilbake ditt samtykke, vil informasjon som vi har lagret om deg vil bli slettet under den forutsetning at vi ikke har annet grunnlag for å beholde disse. Dersom du ønsker dine personopplysninger slettet under andre omstendigheter, kan du enkelt rette en henvendelse til oss om dette.

Dataportabilitet: Du har rett til å kreve dataportabilitet for opplysninger om deg selv som du har gitt til VINKL, og som har behandlingsgrunnlag i samtykke eller avtale. Dersom du ønsker å utøve din rett til portabilitet vil de aktuelle opplysningene om deg bli sendt deg, eller en tredjepart som du utpeker så fremt dette er teknisk mulig.

Rett til å begrense behandlingen: Dersom du ønsker at vi skal begrense behandlingen av dine personopplysninger, kan du be om dette.

Rett til å klage til en tilsynsmyndighet: Dersom du mener vår behandling av dine personopplysninger skulle være i strid med personvernforordningen, eller personvernregelverket for øvrig, har du rett til å klage på dette til Datatilsynet. Klager kan leveres på deres nettsider; www.datatilsynet.no.

Bruk av informasjonskapsler (cookies)

På dette nettstedet brukes det informasjonskapsler (cookies) for å bedre brukeropplevelsen av nettstedet, samt til statistikkformål.

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside.

Følgende informasjonskapsler brukes på VINKL sine nettsider:

Google Analytics: for registrering av brukeratferd og statistikk. Brukerens IP-adresse blir anonymisert.


Cookie

Leverandør

Hensikt

Utløpsdato

_ga

Google

Brukes til å skille mellom brukere. ID kan ikke spores til bruker.

2 år

_gid

Google

Brukes til å skille mellom brukere. ID kan ikke spores til bruker.

1 dag

_gat

Google

Brukes til å begrense antall forespørsler mot nettstedet.

1 minutt

Hotjar: benyttes til analyse og forbedring av nettstedet. ID kan ikke spores til bruker.

Cookie

Leverandør

Hensikt

Utløpsdato

_hjIncludedInSample

Hotjar

Hotjar forteller om et besøk er inkludert i utvalget hotjar benytter seg av for å samle bruksmønsterdata.

1 år

Mailchimp: MCPopupSubscribed styrer visning av skjema/pop-up som brukes for å abonnere nyhetsbrev.

Cookie

Mailchimp

Hensikt

Utløpsdato

MCPopupSubscribed

Hotjar

Styrer visning av skjema/pop-up som brukes for å abonnere på nyhetsbrev.

1 måned

Facebook: Facebook Pixel brukes for å måle trafikk og respons fra markedskampanjer.

Cookie

Leverandør

Hensikt

Utløpsdato

c_user

Facebook

Informasjonskapsel relatert til funksjonalitet mot Facebook.

3 måneder

datr

Facebook

Benyttes for sporing av mistenkelige brukerpålogginger

2 år

fr

Facebook

Benyttes for å forbedre relevansen i markedsføring via Facebook

3 måneder

pl

Facebook

Informasjonskapsel relatert til funksjonalitet mot Facebook.

3 måneder

presence

Facebook

Informasjonskapsel relatert til funksjonalitet mot Facebook.

Når nettleseren lukkes

sb

Facebook

Informasjonskapsel relatert til funksjonalitet mot Facebook.

2 år

wd

Facebook

Informasjonskapsel relatert til funksjonalitet mot Facebook.

1 uke

xs

Facebook

Informasjonskapsel relatert til funksjonalitet mot Facebook.

3 måneder


All informasjonen som hentes vil kun benyttes internt i til analyseformål, og vi deler ikke data med tredjepart. Vi lagrer aldri informasjon som kan identifisere brukeren personlig.

Nettstatistikk

VINKL samler inn avidentifiserte opplysninger om besøkende på VINKL.no. Formålet med dette er å utarbeide statistikk som vi bruker til å forbedre og videreutvikle nettstedet. Eksempler på hva statistikken gir svar på, er hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes.

Opplysningene behandles i avidentifisert og aggregert form. Med avidentifisert menes at vi ikke kan spore opplysningene vi samler inn tilbake til den enkelte bruker. Brukerens IP-adresse anonymiseres og behandles på aggregert nivå, det vil si at all data slås sammen til en gruppe og ikke behandles individuelt. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics på vårt nettsted. Informasjon fra dette verktøyet brukes kun av VINKL og våre leverandører innen digital kommunikasjon, og utleveres ikke fra VINKL til andre aktører.

Kontakt

Dersom du har spørsmål eller bekymringer angående ditt personvern, kan du ta kontakt med oss per epost ep@vinkl.no eller du kan rette en henvendelse per telefon på +47 917 88 360. Vår postadresse er Kirkeveien 1, 1400 Ski.

Endringer i vår personvernerklæring

Vi kan endre på personvernerklæringen fra tid til annen etter eget skjønn. Når vi gjør endringer i denne erklæringen vil vi endre revisjonsdato øverst på denne siden, og en modifisert personvernerklæring har virkning fra revisjonsdatoen. Vi oppfordrer deg til å lese gjennom denne personvernerklæringen for å være informert om hvordan vi beskytter din informasjon. Dersom det skjer vesentlige endringer i personvernserklæringen vil du få tilsendt en e-post om dette.