Nordre Finstad gård, trinn 1

leiligheter 11
Nordre Finstad gård, trinn 1

Syd for låven på Nordre Finstad gård i Vestveien i Ski har vi oppført et moderne og eksklusivt bygg med 11 leiligheter på ca. 70 til 150 m2. Bygget oppført av Veidekke i 2015 og er tegnet av Monica Espinoza Valle hos Halvorsen & Reine arkitekter som har dette om si om prosjektet:

«Den nye boligbygningen på Nordre Finstad Gård var et spennende og utfordrende prosjekt, spesielt som følge av at tunet i nord var vernet.

Den nye bygningen var regulert slik at den måtte ha samme takform som låven på gården. Vi hadde et ønske om at bygningen skulle representere vår tids arkitektur og ikke være en utdatert etterlikning av eksisterende bebyggelse.