Litt om

Litt om Skolekvartalet

Skolekvartalet

Skolekvartalet skal være et byutviklingsprosjekt som setter miljø og mangfold i fokus

Skolekvartalet er et felles prosjekt mellom Vinkl og Ferd Eiendom, i samarbeid med Nordre Follo kommune, som eier Ski skole og Ski ungdomsskole. Prosjektet vil resultere i omtrent 240 nye boliger.

Reguleringsplanen for Sanderveien, godkjent i mars 2021, markerer en viktig milepæl for Skolekvartalet. Planen inkluderer en utvidelse av Sanderveien mot vest, med et nytt fortau og en toveis sykkelsti, samt et beplantningsbelte for å skille biltrafikken fra myke trafikanter. Veien selv vil forbli på sin nåværende plassering.

"Det er gledelig at vedtaket nå er på plass. Nå venter vi bare på sluttføringen av reguleringen for kvartalet, som vi håper kan bli vedtatt i juni," sier Anders Såheim, prosjektleder i Vinkl AS, i et intervju med Østlandets Blad.

Det har vært mye usikkerhet rundt ungdomsklubben Kjellern. Tilbake i 2015 besluttet politikerne at den kunne rives, men med tiden har både politisk landskap og meninger endret seg, og nå er ønsket at klubben skal bestå, men flyttes.

En ny barnehage med fire avdelinger og et uteområde på cirka 2000 kvadratmeter vil bli integrert i boligområdet med parken som nærmeste nabo. I tillegg vil den kjente huleika og et område med skålgroper i nærheten bli bevart.


  • Skolekvartalet Eksteri C3 B8r Vinkel 2 Milj C3 B8 v2 3destate no min
  • Skolekvartalet Eksteri C3 B8r Vinkel 7 v3 Milj C3 B8 3destate no min
  • Skolekvartalet Eksteri C3 B8r Vinkel 8 Milj C3 B8 v2 3destate no min
1/3

Reguleringsplanen legger også til rette for nye skolebygg for Ski barneskole og Ski ungdomsskole, selv om dette ikke er avgjørende for at Vinkl AS kan starte sitt prosjekt. Vinkl kjøpte den første tomten i Skolekvartalet i 2009, og i 2015 inngikk de et samarbeid med Ferd Eiendom. Planprosessen startet i 2016.

Området vil hovedsakelig bestå av leilighetsbygg i ulike stiler og farger, samt 14 rekkehus. Leilighetene vil variere i størrelse fra 35 til omtrent 140 kvadratmeter, og alle tak vil bli utnyttet på en eller annen måte.

Tegningene viser at de forskjellige boligbyggene har unike utforminger og ikke bruker de samme fasadematerialene, noe det er en spesifikk grunn til.


Prosjektet blir miljøsertifisert

– Ved å bruke ulike materialer og farger på fasadene, oppnår vi at det blir mer by og mindre prosjekt. Ski er en by og det er viktig å tørre å ha en mer spenstig arkitektur, sier Såheim.

I alle nye byggeprosjekter er miljøhensyn en viktig faktor som spiller inn. Vinkl og Ferd Eiendom har bestemt seg for å BREEAM sertifisere prosjektet. BREEAM er en miljøsertifisering som hjelper utbygger og entreprenør til blant annet å ta gode valg når det kommer til miljøtiltak, materialvalg, gjenbruk og gjennomføring av byggeprosessen.

Artikkelen er opprinnelig skrevt og publisert i Østlandets Blad av Ole Kr. Trana 29/3

Besøk prosjektsidene for Skolekvartalet her.


NYHETER

STORT

OG SMÅTT

LAST INN FLERE SAKER