Litt om

Litt om Skolekvartalet

Skolekvartalet

Skolekvartalet skal være et byutviklingsprosjekt som setter miljø og mangfold i fokus

Skolekvartalet er et samarbeidsprosjekt mellom Vinkl og Ferd Eiendom, sammen med Nordre Follo kommune som eier av Ski skole og Ski ungdomsskole. Til sammen skal det bygges cirka 240 nye boliger.

Reguleringsplanen for Sanderveien ble godkjent i mars 2021, og nok en viktig milepæl på veien mot godkjenning av Skolekvartalet er dermed klar. Det vil si at Sanderveien vil bli utvidet mot vest, med nytt fortau og toveis sykkelsti. I tillegg til et beplantningsbelte mellom bilistene og de myke trafikantene. Selve veien vil bli liggende der den er.

– Det er gledelig at vedtaket nå endelig foreligger. Nå gjenstår sluttbehandlingen av reguleringen for kvartalet. Den håper jeg kan bli vedtatt i løpet av juni, sier prosjektleder i Vinkl AS, Anders Såheim i et intervju til Østlandets Blad.

Det har lenge versert mange rykter og spekulasjoner om hva som skal skje med ungdomsklubben Kjellern. Tilbake i 2015 vedtok politikerne gjennom sentrumsplanen at Kjellern kunne rives, men i årenes løp har det politiske bildet forandret seg og det har også meningene. I dag er ønsket at ungdomsklubben skal bestå, men alle har innsett at den må flyttes.

Barnehagen som skal bygges, vil bli på fire avdelinger med et uteområde på cirka 2000 kvadratmeter. Barnehagen vil bli integrert i boligbebyggelsen og vil få parken som nærmeste nabo.

I tillegg skal den kjente huleika bevares. Det samme gjelder for feltet med skålgroper i samme område.


  • Skolekvartalet Eksteri C3 B8r Vinkel 2 Milj C3 B8 v2 3destate no min
  • Skolekvartalet Eksteri C3 B8r Vinkel 7 v3 Milj C3 B8 3destate no min
  • Skolekvartalet Eksteri C3 B8r Vinkel 8 Milj C3 B8 v2 3destate no min
1/3

I tillegg til det som allerede er nevnt, legger reguleringsplanen også til rette for bygging av nye skolebygg for Ski barneskole og Ski ungdomsskole, men Såheim forteller at det ikke er avgjørende for at de skal kunne sette i gang med sitt prosjekt.

Vinkl AS kjøpte den første tomta i Skolekvartalet allerede i 2009. I 2015 inngikk de et samarbeid med Ferd Eiendom. I 2016 startet arbeidet med planprosessen.

På området vil det for det meste bli leilighetsbygg i ulike former og farger. I tillegg til 14 rekkehus. Størrelsen på leilighetene vil variere fra 35 til cirka 140 kvadratmeter. Alle tak vil bli benyttet på en aller annen måte.

Ut fra tegninger som foreligger, er alle de ulike boligbyggene utformet forskjellig og er ikke kledd med samme fasadematerialer. Det er det en grunn til.

Prosjektet blir miljøsertifisert

– Ved å bruke ulike materialer og farger på fasadene, oppnår vi at det blir mer by og mindre prosjekt. Ski er en by og det er viktig å tørre å ha en mer spenstig arkitektur, sier Såheim.

I alle nye byggeprosjekter er miljøhensyn en viktig faktor som spiller inn. Vinkl og Ferd Eiendom har bestemt seg for å BREEAM sertifisere prosjektet. BREEAM er en miljøsertifisering som hjelper utbygger og entreprenør til blant annet å ta gode valg når det kommer til miljøtiltak, materialvalg, gjenbruk og gjennomføring av byggeprosessen.

Artikkelen er opprinnelig skrevt og publisert i Østlandets Blad av Ole Kr. Trana 29/3

Besøk prosjektsidene for Skolekvartalet her.


NYHETER

STORT

OG SMÅTT

LAST INN FLERE SAKER