Ski Gamle Hotell -

Ski Gamle Hotell - et lite stykke Skihistorie!

et lite stykke Skihistorie!

Ski Gamle Hotell ble oppført i 1916, hvilket gjør det til ett av de eldste i byen. Den planlagte rivingen på 70-tallet ble heldigvis avlyst og den gamle trehusbygningen er i dag en av få historiske bygninger bevart i Ski.

Hotellbygget ligger midt i Ski sentrum - omkranset av Skis gågate, Rådhusplassen og Parkaksen. Idrettsveien 6 blir fortsatt kalt «hotellet» på folkemunne, men det er lenge siden den siste hotellgjesten flyttet ut en gang på 70-tallet. I dag fungerer bygget som et næringsbygg med både kontorer, handel og servering.

Ski hotell area Skjermbilde 2021 03 02 kl 16 14 28sharpen enhance 4x

I årsskiftet 2020/2021, overtok Vinkl eierskapet for hotellet i Idrettsveien 6, samt Idrettsveien 4, Parkaksen 5 og Parkaksen 7, og vi er begeistret over å ta over ansvaret for et viktig bygg og en del av et viktig kvartal med mye lokalhistorie. Vinkl er eiendomsselskapet som består av eiere og ansatte fra Ski og Follo, og som innbyggere i Ski har vi et helt unikt ønske om å ta vare på og videreutvikle byen vår. Vi vil fortsette arbeidet med å bevare «hotellet» for framtiden, samt ta vare på alle leietakerne og tilrettelegge så godt vi kan for deres drift. Vi ønsker et Ski sentrum med yrende folkeliv og forretningsliv og vi vil gjøre det vi kan for å skape et inspirerende og spennende bymiljø i Ski sentrum.

Besøk Ski Gamle Hotell sin hjemmeside for mer informasjon!

NYHETER

STORT

OG SMÅTT

LAST INN FLERE SAKER