Vinkl mars 15, 2021

Ski Gamle Hotell - et lite stykke Skihistorie!

Ski Gamle Hotell ligger midt i Ski sentrum - omkranset av Skis gågate, Rådhusplassen og Parkaksen.

Hotellbygget ble oppført i 1916, hvilket gjør det til ett av de eldste i byen. Den planlagte rivingen på 70-tallet ble heldigvis avlyst og den gamle trehusbygningen er i dag en av få historiske bygninger bevart i Ski. Idrettsveien 6 blir fortsatt kalt «hotellet» på folkemunne, men det er lenge siden den siste hotellgjesten flyttet ut en gang på 70-tallet. I dag fungerer bygget som et næringsbygg med både kontorer, handel og servering.

I årsskiftet 2020/2021, overtok Vinkl eierskapet for hotellet i Idrettsveien 6, samt Idrettsveien 4, Parkaksen 5 og Parkaksen 7, og vi er begeistret over å ta over ansvaret for et viktig bygg og en del av et viktig kvartal med mye lokalhistorie. Vinkl er eiendomsselskapet som består av eiere og ansatte fra Ski og Follo, og som innbyggere i Ski har vi et helt unikt ønske om å ta vare på og videreutvikle byen vår. Vi vil fortsette arbeidet med å bevare «hotellet» for framtiden, samt ta vare på alle leietakerne og tilrettelegge så godt vi kan for deres drift. Vi ønsker et Ski sentrum med yrende folkeliv og forretningsliv og vi vil gjøre det vi kan for å skape et inspirerende og spennende bymiljø i Ski sentrum.

Besøk Ski Gamle Hotell