75 nye boliger

Askehaug; Nå bygger vi 75 nye eneboliger og rekkehus

på Askehaug

Nå bygger vi 75 nye eneboliger og rekkehus på Askehaug. Det er et stort behov for denne typen boliger i Ås kommune. Det bygges veldig mye i både Ski og Ås, men det er mange leiligheter. Det passer ikke for alle å bo i leilighet rett ved og over togstasjonen.

Dette er perfekt for familier som ønsker seg litt mer landlige omgivelser

Jordet nord for Askehaug gård ned mot Nesset kan bli et nytt boligfelt om noen år. Nå har vi startet arbeidet med en detaljreguleringsplan for hvordan området skal bygges ut.

– Dette er et flott område med kort avstand til hyppige bussavganger, butikken, skole og en helt ny barnehage. Vi er svært optimistiske og tror dette vil bli et flott sted å bo for barnefamilier, kommenterer daglig leder i Vinkl, Espen Pettersen Roald i samtale med Ås Avis.

– Nå gleder vi oss til å tegne et detaljert forslag. Vi tror det er realistisk med en førstegangsbehandling av planene ved årsskifte, så høring og bearbeiding før endelig behandling før sommeren 2022. Med den kjøreplanen ligger det an til salgsstart ved årsskiftet 2022/2023, sier Pettersen Roald.

Landlig

– Så å si alle boligene her vil få god ettermiddagssol fra nordvest. Vi kan ikke bygge like tett i en skråning som på flatmark, så husene vil få fine uteområder og fellesarealer.

På Askehaug vil man både kunne bo litt landlig, men allikevel nærme byen. Her er det gangavstand til bussholdeplasser med åtte avganger til Oslo i timen. Til Ski går det buss fire ganger i timen.

75 nye boliger

Planområdet er på 78 dekar og er i kommuneplanen satt av til boligformål. Det kan komme opp mot 75 nye boenheter på området. Vi ønsker en god blanding av rekkehus og eneboliger. Mange flytter ut av Oslo når de får barn og ønsker seg bolig med hage.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sa i 2016 ja til at området ved Askehaug Gård kunne åpnes for utbygging. Ås kommune hadde ønsket åpne for å bygge ut på dette området, men grunnet innsigelser måtte saken til mekling og endelig avgjørelse i Kommunaldepartementet.

Den planlagte utbyggingen vil medføre behov for en ny adkomstvei fra Askehaugveien. Her kommer det 75 boliger som alle vil få en helt unik og storslagen utsikt. Kartet under viser planområdet som Askehaug Eiendom AS skal foreslå ny detaljregulering for. Foto: Ås kommune

Artikkelforfatter og foto:Åsmund A. Løvdal
Artikkelen var først publisert i Ås avis 25.05.21
Les hele artikkelen her: https://www.aasavis.no/espen-v...

  • DJI 0261 min
  • Askehaug2 BG25 C325 A5rd2 B Planomr25 C325 A5de
1/2

NYHETER

STORT

OG SMÅTT

LAST INN FLERE SAKER