Vinklpotten

Til deg som vil gjøre noe fint for andre!

Hva er Vinklpotten?

VINKLPOTTEN er en sum avsatte midler som deles ut hvert år til initiativer og aktiviteter som skjer i Ski og tilstøtende nærområder.

Formålet med VINKLPOTTEN er å gi økonomisk støtte og starthjelp til mennesker eller organisasjoner som får gode ting til å skje lokalt.

VINKLPOTTEN gir deg som lokal ildsjel eller initiativtaker muligheten til å søke om økonomisk støtte til initiativer og aktiviteter innenfor følgende tre kategorier:

- Idrett
-
Kultur
-
Inkludering

VINKLPOTTEN er etablert av det lokale eiendomsutviklingsselskapet Vinkl.

Hvorfor har vi etablert Vinklpotten?

Vi i Vinkl er et lokalt eiendomsselskap, eid og drevet av mennesker med lokal tilknytning og bostedsadresse. Vi er utbyggerne som også er innbyggere. Vi bryr oss om lokalmiljøet vårt, og vi ønsker å gi noe tilbake til alle de gode menneskene som får fine ting til å skje for andre.

Vi tror på gode mennesker og gode initiativer. De er det mange av i nærområdet vårt. Vi møter de i idretten, i skolen, i korps og i teater-tropper. Vi ser etter initiativer knyttet til å bekjempe ensomhet, utenforskap, og aktivitet som fostrer inkludering og forståelse på tvers av alder, kjønn, hudfarge, religion og kulturell bakgrunn.

Vi har egentlig alltid heiet på disse menneskene, de som så generøst gir av sin tid for å skape noe fint for andre.

Når vi i Vinkl nå er i en posisjon hvor vi kan bidra, så ønsker vi naturligvis å gjøre det. For disse menneskene, initiativene og aktivitetene, de trenger mer enn heiarop. De er limet, medmenneskeligheten og hjerteslaget i lokalsamfunnet vårt. De fortjener både heiarop og mer.

Det er derfor vi har etablert VINKLPOTTEN.

Vi ønsker å gi vårt bidrag til at fine ting kan skje.

Hvordan søke støtte fra VINKLPOTTEN?

Vi ønsker å gjøre det så enkelt som mulig for alle å søke om økonomisk støtte fra Vinklpotten, og har derfor redusert kravene til en søknad til et absolutt minimum.

Første søknadsfrist var 1.desember 2022, med tildeling 15.januar. Neste søknadsfrist vil bli annonsert i våre sosiale medier, Østlandets blad og våre hjemmesider, så følg med der!

Har du spørsmål, ta kontakt med
Katrine Hagen på kh@vinkl.no.

Hvem kan søke støtte fra VINKLPOTTEN?

Det enkle svaret er ALLE!

Ønsker du å ta med en beboerne på eldresenteret på kino? Har du igangsatt en lesesirkel for kvinner med minoritetsbakgrunn? Vil du organisere en aktivitet for å fremme bedre tverrkulturell forståelse? Ønsker du å skape et tilbud om fysisk aktivitet til ungdom som ikke har funnet plassen sin i organisert idrett? Ønsker du å skape et lavterskeltilbud innen teater, musikk og sang? Eller er du kanskje en ildsjel i et idrettslag som har et spennende prosjekt på gang?

Da kan Vinklpotten kanskje bidra med litt økonomisk støtte slik at dere kommer i gang?

Alle lokale, positive tiltak og aktiviteter som sorterer innunder idrett, kultur og inkludering, og som bidrar til bekjempelse av utenforskap og ensomhet, vil kunne motta økonomisk støtte fra Vinklpotten.

Det er ikke kvaliteten på søknaden som avgjør hvem som får en del av Vinklpotten - det er relevansen og verdien av aktiviteten.