Vinklpotten

For deg som gjør en forskjell

Til ildsjeler og initiativtakere

Alene er bakken lengre. Og brattere. Vi i Vinkl vet at noen ganger trengs et «puff» for å komme i gang. Og vi vet å sette pris på ildsjeler og initiativtakere. Initiativ som drømmer om å skape noe mer i byen vår og i sum skaper et lim i det som refers på rådhuset kalles bymiljø. Noen ganger trengs flere hender– andre ganger en døråpner. Vi i Vinkl vil motivere og bidra til gjennomføring ved en årlig tildeling til prosjekter som ofte faller litt utenfor normale støtterammer. Tiltak som kanskje faller litt på utsiden av våre sponsorater for idrett.

Enten du vil starte et integreringsprosjekt for ungdom i byen vår – eller du vil starte Skis første atelier for grafittikunst. Felles for prosjektene er at du sårt trenger litt startkapital for å komme i gang for å få ballen til å rulle. I tilfelle vil vi gjerne høre fra deg. En sammensatt komitee gjør løpende tildeling kvartalsvis. Det er i utgangspunktet ingen begrensninger på ambisjon, tiltak eller budsjett men Vinklpottenvil vurdere løpende hvor de ser at bidraget kan gi størst effekt der og da.

Samfunnsansvar

Vi i Vinkl kaller oss utbyggerne som også er innbyggere. Det å utvikle og bygge i egen by er et privilegium, men det følger også med et ansvar. Det ansvaret tar vi på alvor og ved siden av eiendomsprosjektene våre jobber vi kontinuerlig med vår rolle i lokalsamfunnet, med hvordan vi kan bidra med mer enn flotte bygg og nabolag, rett og slett med å se ting fra en annen vink(e)l. En god by er en trygg by, en aktiv by, en by med plass for alle. En god by har møteplasser og innbyggere som hjelper hverandre med stort og smått. For oss er idretten en slik møteplass, en arena der barn og unge møtes på tvers av skoler og bakgrunn. Der foreldre blir kjent med andre foreldre og vi bygger landsbyen som kreves for å oppdra et barn. Å støtte idretten er for oss en investering i folkehelse, men også så mye mer.

En annen arena vi er opptatt av er kulturlivet. Kultur er et helt samfunns identitet, det er ryggraden i et folk, har forfatter Tor Åge Bringsværd en gang uttalt. Og for en liten by i stor vekst tror vi dette er veldig sant. Der idretten i bunn og grunn handler om det fysiske treffer kulturen kanskje mer i hjerte og sjel. Den kan utfordre oss intellektuelt og få oss til å le og gråte. Vi ønsker oss korps på 17. mai, og musikk og teater på byens store og små scener. Sist men ikke minst tror vi en god by er en varm by. Vi tror det er viktig å se de som man ikke møter på Rådhusteateret eller kunstgresset. Det å redusere forskjellene i et samfunn er en viktig, stor og kollektiv oppgave. I Vinkl ønsker vi å ta vår del av ansvaret for denne oppgaven og ser derfor etter gode og målrettede tiltak som betyr mye for dem som benytter seg av dem.

Vinklpotten

Har du et tiltak du trenger støtte til? Vi legger rett og slett «litt i potten» som du kan søke på!

Vi ønsker å være positive bidragsytere i vårt lokalmiljø og vil derfor dele ut midler i ulik størrelse to ganger i året. Vi har rett og slett en «pott» som vi deler ut til tiltak i lokalmiljøet – derav Vinklpotten. Ingen tiltak er for små, men noen er muligens for store? Vi har satt et maksbeløp på 50.000,- pr. tiltak. Du kan søke midler om du er en del av et idrettslag, eller et mer privat initiativ som en heklegruppe, en samtalegruppe, spasertur for eldre – kun fantasien setter grenser.

Første søknadsfrist
: 1. nov. (Tildelig 1.jan)

Andre søknadfrist
: 1.mai. (Tildelig 1.juli)

Maksbeløp
: kr. 50.000,- per tiltak. Justeres etter behov ved hvert tiltak.

Ved eventuelle spørsmål rundt prosessen, ta kontakt med Katrine Hagen på epost: khs@vinkl.no

Søknadskriterier

1. Tiltaket skal gagne lokalmiljøet vårt og være av en positiv karakter. Tiltaket kan være rettet mot alle aldersgrupper, men vi imøteser gjerne tiltak innenfor fysisk aktivitet, sosiale møteplasser, miljøinitiativ, kultur og integrering – også må vi innrømme at vi brenner litt ekstra for barn og unge…

2. Tiltaket må ha et konkret behov for midler, enten det er til utstyr, et arrangement, et prosjekt eller annet. Tildelingen er et engangsbeløp.

Alle som mottar midler fra Vinklfondet må dokumentere hva støtten har gått til i form av en kvittering/faktura, bilde, video eller rapport. Dokumentasjonen blir vi enige om.

3. Vi tildeler ikke penger til ulike årskull innen organiserte lag/foreninger (f.eks. Follo Fotball/håndball). For avtaler om sponsormidler bes dere ta kontakt direkte.

Vi tror på ungdom!

Søknad til Vinklpotten

Har du et tiltak du trenger støtte til? Vi legger rett og slett «litt i potten» som du kan søke på! Første søknadsfrist
: 1. nov. Med tildelig 1.jan.


Andre søknadfrist: 1.mai. Med tildelig 1.juli


Maksbeløp: kr. 50.000,- per tiltak. Justeres etter behov ved hvert tiltak.

Takk for din interesse!

Du er nå lagt til i vår e-postbase.