Nordre Finstad gård, trinn 1

11 leiligheter

Nordre Finstad gård, trinn 1

Syd for låven på Nordre Finstad gård i Vestveien i Ski har vi oppført et moderne og eksklusivt bygg med 11 leiligheter på ca. 70 til 150 m2. Bygget oppført av Veidekke i 2015 og er tegnet av Monica Espinoza Valle hos Halvorsen & Reine arkitekter som har dette om si om prosjektet:


«Den nye boligbygningen på Nordre Finstad Gård var et spennende og utfordrende prosjekt, spesielt som følge av at tunet i nord var vernet.


Den nye bygningen var regulert slik at den måtte ha samme takform som låven på gården. Vi hadde et ønske om at bygningen skulle representere vår tids arkitektur og ikke være en utdatert etterlikning av eksisterende bebyggelse.

Vi tegnet derfor et veldig presist bygg, både i form og detaljering, men som hadde proporsjoner og takform tilpasset det eksisterende tunet. Fasaden er leken og samspiller godt med låven. Detaljer i nybygget gir et eksklusivt preg.


Planløsningene gir romslige og lyse rom. Alle stuene vender mot syd eller vest, og det samme gjelder for balkonger/ terrasser. Felles utearealer er skjermet fra veien og blir en forlengelse av det vernede tunet.


Resultatet er et moderne, velfungerende bygg, omringet av historiske omgivelser med gode skjermede og solfylte utearealer.


Et meget godt sted å bo.»