Bjerk Husmannsplass

13 boliger
2015 ferdigstilt

Bjerk Husmannsplass

Snaut to kilometer fra Ski stasjon ligger Eikjolveien og idylliske Bjerk Husmannsplass. Plassen har tidligere huset klokkeren i Ski Middelalderkirke, men det er funnet spor etter folk helt fra helt tilbake til Jernalderen. Bjerk tar dermed sin naturlige plass på raet som går gjennom Ski.

Rundt den gamle husmannsstua, har vi oppført 13 nye kjedede og frittliggende eneboliger rundt et romslig tun. Prosjektet stod ferdig i slutten av 2015 og i tillegg ble det opprinnelige våningshuset rehabilitert vinteren 2016, slik at det kan huse nye «husmenn». Eneboligene er tegnet av RAK arkitektur og bygget av Follohus mens Backe Østfold stod for rehabiliteringen av våningshuset.