Personvernerklæring

VINKLs personvernerklæring
Denne personvernerklæringen forteller om hvordan Vinkl AS samler inn og bruker personopplysninger.

Behandlingsansvarlig
VINKL AS, ved adm. direktør, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på om hvordan vi samler inn opplysninger fra nettstedet vårt (personopplysningsloven § 19) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18 1. ledd).

Hvilke personopplysninger vi behandler
VINKL behandler personopplysninger for å oppfylle avtaler med kunder, leverandører og samarbeidspartnere, og for å markedsføre boliger og næringslokaler. I tillegg kan dine personopplysninger bli brukt til å lage statistikk, markedsundersøkelser og kundeanalyser.

Personopplysninger vil ikke bli lagret lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen eller lovpålagte plikter. VINKL deler ikke personopplysninger med andre, med mindre det er nødvendig for å gjennomføre inngåtte avtaler eller for å oppfylle rettslige forpliktelser.

Du har rett til innsyn, korrigering og sletting av de personopplysningene som er lagret av VINKL. Se eget punkt nederst på denne siden.

Hvordan vi samler personopplysninger
Det er frivillig for deg som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester. Behandlingsgrunnlaget er normalt samtykke fra den enkelte, men kan også være at du kontakter oss via skjema på nettsiden. I slike tilfeller gir du ditt samtykke til å behandle personopplysningene ved å sende oss forespørselen din.

VINKL behandler og innhenter også personopplysninger for å oppfylle avtaler med kunder, leverandører og samarbeidspartner. Dette reguleres gjennom skriftlige avtaler mellom partene.

DayTwo AS er driftsleverandør for VINKLs hjemmesider. Opplysninger som samles inn i forbindelse med drift av nettsted, lagres på egne servere som driftes av leverandøren. Det er kun Vinkl som har tilgang til opplysningene som samles inn. Våre eiendomsmeglere har også tilgang til opplysningene som samles inn ved besøk på VINKL sine nettsider.

Hvordan vi sikrer dine personopplysninger

Domeneshop og Amazone er driftsleverandør for VINKL.no og våre undersider, og dermed databehandler. Opplysninger som samles inn i forbindelse med drift av nettsted, lagres på egne servere som driftes av leverandøren. Det er kun VINKL, utvikler av nettsidene og Domeneshop som har tilgang til opplysningene som samles inn. Avtalevilkårene til Domeneshop regulerer hvilken informasjon VINKL og utviklere har tilgang til, og hvordan den skal behandles.

VINKL vil gjennom sikkerhetstiltak av virksomhetens IT-struktur sørge for best mulig informasjonssikkerhet med hensyn til behandling av personopplysninger.

Hvor lenge vi lagrer personopplysninger

VINKL lagrer ikke personopplysninger lenger enn det som nødvendig ut fra formålet med behandlingen, eller som det foreligger lovbestemt oppbevaringsplikt for.


Nettstatistikk

Dette nettstedet benytter Informasjonskapsler (cookies).

VINKL samler inn avidentifiserte opplysninger om besøkende på alle VINKLs nettsider. Formålet med dette er å utarbeide statistikk som vi bruker til å forbedre og videreutvikle nettstedet. Eksempler på hva statistikken gir svar på, er hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukeren kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes.

Deling av innlegg fra nettstedet

Når du deler innlegg fra VINKLs hjemmesider, legges informasjon inn der og da hos nettsamfunnet du velger. Hvordan det aktuelle nettsamfunnet håndterer dataene videre, reguleres av din avtale med nettsamfunnet. Informasjon om at du har delt et innlegg lagres ikke hos oss.

Nyhetsbrev

Ved å legge inn din e-postadresse i påmeldingsskjemaer for nyhetsbrev, og klikke på “Meld deg på”, samtykker du til å motta nyhetsbrev som e-post fra VINKL. Du kan når som helst melde deg av ved å klikke nederst i e-poster du mottar, eller ved å sende mail til ep@vinkl.no

Det er kun din e-postadresse som behandles, og e-postadressen din vil bli beholdt så lenge du ønsker å motta varsler eller nyhetsbrev. Melder du deg av eller trekker ditt samtykke til å motta varsler eller nyhetsbrev, vil din e-postadresse slettes umiddelbart. E-postadressen din deles ikke med andre.

Behandlingsansvarlig er VINKL, og Mailchimp er databehandler for nyhetsbrevet. E-postadressen lagres i Mailchimps database, og VINKL har databehandleravtale med Mailchimp for dette formålet.

Behandling av personopplysningene (dvs. din e-postadresse) skjer på grunnlag av en avtale med deg om å sende deg varsler og nyhetsbrev, jf. GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav b.

Registrering av interesse for boliger

På noen av nettsidene til VINKL kan du registrere din interesse for boliger og andre nyheter om Bjørvika. Disse personopplysningene vil bli registrert hos vår samarbeidspartner for eiendomsmekling for det aktuelle oppdraget.

Personopplysninger vi får inn i slike skjemaer blir ikke benyttet til andre formål enn det du har samtykket til, og du kan når som helt kontakte oss og be om innsyn, korrigering eller sletting av dine registrerte data.

Dine rettigheter

Alle som spør, har rett på grunnleggende informasjon om behandlinger av personopplysninger i en virksomhet etter personopplysningslovens § 18, 1. ledd. VINKL har gitt denne informasjonen i denne personvernerklæringen. De som er registrert i et av VINKLs og deres samarbeidpartneres systemer har rett på innsyn i egne opplysninger ved henvendelse. Vedkommende har også rett til å be om at data blir slettet, eller at feilaktige opplysninger blir rettet. Krav fra den registrerte besvares kostnadsfritt og senest innen 30 dager, normalt per post.