Vinkl oktober 19, 2022

Vinklpotten - til deg som vil gjøre noe fint for andre!

Formålet med vinkelpotten er å gi økonomisk støtte og starthjelp til mennesker eller organisasjoner som får gode ting til å skje lokalt.

Vinklpotten gir deg som lokal ildsjel eller initiativtaker muligheten til å søke om økonomisk støtte til initiativer og aktiviteter innenfor følgende tre kategorier:

- Idrett
-
Kultur
-
Inkludering

Vi tror på gode mennesker og gode initiativer. De er det mange av i nærområdet vårt. Vi møter de i idretten, i skolen, i korps og i teater-tropper. Vi ser etter initiativer knyttet til å bekjempe ensomhet, utenforskap, og aktivitet som fostrer inkludering og forståelse på tvers av alder, kjønn, hudfarge, religion og kulturell bakgrunn.

Vi har egentlig alltid heiet på disse menneskene, de som så generøst gir av sin tid for å skape noe fint for andre.

Når vi i Vinkl nå er i en posisjon hvor vi kan bidra, så ønsker vi naturligvis å gjøre det. For disse menneskene, initiativene og aktivitetene, de trenger mer enn heiarop. De er limet, medmenneskeligheten og hjerteslaget i lokalsamfunnet vårt. De fortjener både heiarop og mer.

Det er derfor vi har etablert Vinklpotten.

Les mer om Vinklpotten og send inn søknad her