Vinkl november 06, 2023

Ønsker nye søkere velkommen til Vinklpotten

Førsteutgaven av Viklpotten ga mersmak for Espen Pettersen Roald og Katrine Hagen i Vinkl. Nå er de i gang med runde 2. Foto: Rolf-Otto Eriksen

Kilde: Østlandets Blad. Foto of tekst - Rolf Otto Eriksen. Les hele artikkelen her.

Prosessen med Vinklpotten i fjor var så givende for daglig leder Espen Pettersen Roald at det ga ham tilbake troen på menneskeheten, intet mindre.

SKI: – I fjor hadde vi over 70 søkere, og jeg vil si alle søknadene var gode og aktuelle. Vi er opptatt av at disse midlene skal være lavterskel hele veien. Det er ikke så nøye om søknaden ikke er perfekt.

– Hvis man heller vil ta en telefon til oss eller komme innom for en prat, så er det helt ok. Poenget vårt er å forsøke å nå dem som ikke nås ellers, påpeker markedssjef hos eiendomsutvikleren Vinkl i Ski, Katrine Hagen.

– Behovet er større
I fjor lanserte Hagen og co Vinklpotten, der 100 000 kroner er satt av til gode formål. Utgangspunktet for potten er dyrtiden vi lever i, som på ingen måte ser ut til å bedre seg i overskuelig fremtid.

I år er potten økt til 150 000 kroner. Formålet med Vinklpotten er å gi økonomisk støtte og starthjelp til mennesker eller organisasjoner som får gode ting til å skje lokalt.

– Alt har bare blitt enda dyrere på det året som har gått. Jeg tror behovet for hjelp til visse grupper bare har blitt enda større. Det er ofte slik at de som trenger det mest er de vanskeligste å nå, så vi vil gjerne at ildsjeler både her og der hjelper oss med å spre ordet.

– Da vi satt og leste søknadene i fjor var det ikke fritt for at det kom noen tårer. Det er så mange gode krefter i lokalsamfunnet vårt, som ofrer seg for andre. Forrige runde ga meg rett og slett tilbake troen på menneskeheten, sier daglig leder i Vinkl, Espen Pettersen Roald.

Et overskuddsprosjekt
Et klart mål med potten er altså å nå dem som ikke blir nådd ellers, verken av den organiserte idretten, kulturlivet eller andre aktiviteter.

Vinklpotten hviler på tre grunnpilarer: idrett, kultur og inkludering, der ikke minst det siste punktet er viktig.

I fjor var det åtte prosjekter (se lista lenger ned) som ble tildelt penger.

– Mange firmaer vil kanskje tenke at det er mye administrasjon og ekstraarbeid med dette, men slik har ikke vi opplevd det. Det er virkelig et overskuddsprosjekt som gir oss energi, mener Katrine Hagen, og får samtykkende nikk fra makker Espen.

Alle kan søke

Vinkl har årlig en sponsorpott på ca 450 000 kroner. De har støttet idretten i Ski i en årrekke, og nå er 1/3 del av potten gjort søkbar - for andre året på rad.
– Vinklpotten er blitt til en årlig foreteelse for oss. I fjor var det mange fra de organiserte gruppene som søkte, vi vil gjerne ha flere private eller aktuelle, frittstående prosjekter også, påpeker Katrine.

Hvem kan søke på midler fra Vinklpotten?

– Det enkle svaret er: Alle. Vi legger egentlig ingen begrensninger på hvem som kan søke. Vi ønsker å gi penger til flere prosjekter eller mennesker, men kommer det ett, stort prosjekt vi mener fortjener hele summen, kan det godt bli sånn også, understreker Espen Pettersen Roald.

Søknadsfrist er 1. desember. Selve tildelingen skjer 15.januar 2024. Søknadsskjema finnes her.

Saken er skrevet Rolf Otto Eriksen og utgitt her: https://www.oblad.no/forste-ru...